Skip to content

Detail of publication

Citation

Bečvář, P. and Kout, J. and Pěchouček, M. : Multiagentní řízení, simulace a plánování výroby . Automa, vol. 5, p. 27-30, 2004.

Abstract

Metody používané v současnosti pro plánování a simulaci výroby ukazují nový směr projektově rientovaného plánování, které je založeno na multiagentním řízení adistribuovaném zpracování dat. Multiagentní systémy nabízejí mnoho nových možností, jak přizpůsobit průmyslovou výrobu rostoucím nárokům zákazníků při současné optimalizaci všech zdrojů a vhodném řešení dodavatelsko-odběratelských řetězců. Nynější multiagentní řešení plánovacího systému je výsledkem úzké spolupráce mezi oddělením aplikovaného výzkumu firmy CertiCon, a. s., a výzkumnými pracovníky Gerstnerovy laboratoře pro inteligentní rozhodování a řízení ČVUT Praha.

Detail of publication

Title: Multiagentní řízení, simulace a plánování výroby
Author: Bečvář, P. ; Kout, J. ; Pěchouček, M.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2004
Year: 2004
Type of publication: Papers in journals
Title of journal or book: Automa
Číslo vydání: 5
Page: 27 - 30
ISBN: 1210-9592
/ 2008-08-18 11:15:57 /

Keywords

multi-agent systems, multi-agent production control, multi-agent production simulation, multi-agent production planning

BibTeX

@ARTICLE{BecvarP_2004_Multiagentni,
 author = {Be\v{c}v\'{a}\v{r}, P. and Kout, J. and P\v{e}chou\v{c}ek, M.},
 title = {Multiagentn\'{i} \v{r}\'{i}zen\'{i}, simulace a pl\'{a}nov\'{a}n\'{i} v\'{y}roby},
 year = {2004},
 journal = {Automa},
 volume = {5},
 pages = {27-30},
 ISBN = {1210-9592},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/BecvarP_2004_Multiagentni},
}