Skip to content

Detail of publication

Citation

Bečvář, P. and Šmídl, L. and Pěchouček, M. : Návrh telefonního rozhraní multiagentního systému pro plánování výroby ExtraPlanT . Znalosti 2004, p. 277-284, VŠB - Technická univerzita , Ostrava, 2004.

Abstract

Systém ExtraPlanT je multiagentní systém pro plánování výroby v prostředí s omezenými zdroji. Systém je určen pro malé a střední podniky, kterým umožňuje udržet přehled o existujících zakázkách, jejich nárocích na zdroje a o volných kapacitách. Aby systém odpovídal požadavkům moderního řízení podniku, byl vybaven několika možnostmi vzdáleného přístupu. Jednou z těchto možností je telefonní hlasové rozhraní založené na technologii VoiceXML, využívající počítačové syntézy a rozpoznávání řeči. Tento článek se věnuje jednak celkovému popisu systému a jednak prostředkům použitým k překonání obecných nevýhod hlasových rozhraní – sekvenčnosti a průběžnosti předávání informací. Prvním z prostředků je dvojúrovňový model komunikace, který v určitých situacích provádí předzpracování dat a uživateli předává jen důležité závěry. Druhým prostředkem je zkrácení a zjednodušení dialogu dynamickým výběrem rozsahu a znění promluv systému.

Detail of publication

Title: Návrh telefonního rozhraní multiagentního systému pro plánování výroby ExtraPlanT
Author: Bečvář, P. ; Šmídl, L. ; Pěchouček, M.
Language: Czech
Date of publication: 25 Feb 2004
Year: 2004
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Znalosti 2004
Page: 277 - 284
ISBN: 80-248-0456-5
Publisher: VŠB - Technická univerzita
Address: Ostrava
Date: 25 Feb 2004 - 27 Feb 2004
/ 2008-05-19 13:50:51 /

Keywords

production planning, extra-enterprise access, telephony interface, speech processing, VoiceXML

BibTeX

@INPROCEEDINGS{BecvarP_2004_Navrhtelefonniho,
 author = {Be\v{c}v\'{a}\v{r}, P. and \v{S}m\'{i}dl, L. and P\v{e}chou\v{c}ek, M.},
 title = {N\'{a}vrh telefonn\'{i}ho rozhran\'{i} multiagentn\'{i}ho syst\'{e}mu pro pl\'{a}nov\'{a}n\'{i} v\'{y}roby ExtraPlanT},
 year = {2004},
 publisher = {V\v{S}B - Technick\'{a} univerzita },
 journal = {Znalosti 2004},
 address = {Ostrava},
 pages = {277-284},
 ISBN = {80-248-0456-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/BecvarP_2004_Navrhtelefonniho},
}