Skip to content

Detail of publication

Citation

Bečvář P. and Cvrček M. : Znalostní přístupy v diagnostických systémech akustické emise . Automa, 12, vol. 7, 2004.

Detail of publication

Title: Znalostní přístupy v diagnostických systémech akustické emise
Author: Bečvář P. ; Cvrček M.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2004
Year: 2004
Type of publication: Papers in journals
Title of journal or book: Automa
Series: 12
Číslo vydání: 7
ISSN: 1210-9592
2008-05-19 14:42:21 / 2008-08-18 11:23:11 /

BibTeX

@ARTICLE{BecvarP_2004_Znalostnipristupy,
 author = {Be\v{c}v\'{a}\v{r} P. and Cvr\v{c}ek M.},
 title = {Znalostn\'{i} p\v{r}\'{i}stupy v diagnostick\'{y}ch syst\'{e}mech akustick\'{e} emise},
 year = {2004},
 journal = {Automa},
 volume = {7},
 series = {12},
 ISSN = {1210-9592},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/BecvarP_2004_Znalostnipristupy},
}