Skip to content

Detail of publication

Citation

Campr, P. and Grůber, M. : Webová aplikace pro paralelní obsluhu TTS požadavků . 2011.

Additional information


SW KKY

Abstract

Tento software, realizován formou jak webové tak CLI aplikace, zpřístupňuje externí TTS (text-to-speech) systém ARTIC, pro využití v prostředí webových aplikací. Systém se stará o stažení konkrétních verzí modulů ARTIC z externích lokací, správné zavedení modulu ARTIC do paměti a logování provozu. Systém podporuje zavedení více modulů najednou, tj. podporuje paralelní generování akustické řeči různých řečníků najednou. Vnější rozhraní, které je využíváno cílovými aplikacemi, je realizováno přes HTTP protokol, ve formátech JSON pro řídicí data a WAV pro přenos akustických dat. Úkolem systému je také obsluha paralelních požadavků a jejich řazení do fronty pro zpracování modulem TTS, který je určen pouze pro zpracování jednoho požadavku v jeden okamžik. Přímou součástí systému je modul pro základní zpracování vstupních řetězců (natural language procssing) a konverzi vstupního IPA (International Phonetic Alphabet) formátu.

Detail of publication

Title: Webová aplikace pro paralelní obsluhu TTS požadavků
Author: Campr, P. ; Grůber, M.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2011
Year: 2011
Type of publication: Prototype, software
/ 2015-05-21 12:01:20 /

Keywords

web API, automatická syntéza mluveného jazyka, systém text-to-speech

BibTeX

@MISC{CamprP_2011_Webovaaplikacepro,
 author = {Campr, P. and Gr\r{u}ber, M.},
 title = {Webov\'{a} aplikace pro paraleln\'{i} obsluhu TTS po\v{z}adavk\r{u}},
 year = {2011},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CamprP_2011_Webovaaplikacepro},
}