Skip to content

Detail of publication

Citation

Cendelín, J. : Historie programovatelných automatů a jejich současné efektivní použití . Automa, č. 6 , vol. 6, p. 6-9, 2003.

Abstract

Historie PLC zejména z hlediska jejich funkce a software. Jsou popsány a z hlediska uživatelského hodnoceny metody algoritmizace řídicích úloh. Je pojednáno o otzázkách projektování informačních a řídicích systému vybavených PLC.

Detail of publication

Title: Historie programovatelných automatů a jejich současné efektivní použití
Author: Cendelín, J.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2003
Year: 2003
Type of publication: Papers in journals
Title of journal or book: Automa
Chapter: č. 6
Číslo vydání: 6
Page: 6 - 9
ISBN: 1210-9592
/ /

Keywords

PLC, software, design

BibTeX

@ARTICLE{CendelinJ_2003_Historie,
 author = {Cendel\'{i}n, J.},
 title = {Historie programovateln\'{y}ch automat\r{u} a jejich sou\v{c}asn\'{e} efektivn\'{i} pou\v{z}it\'{i}},
 year = {2003},
 journal = {Automa},
 volume = {6},
 pages = {6-9},
 chapter = {\v{c}. 6      },
 ISBN = {1210-9592     },
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CendelinJ_2003_Historie},
}