Skip to content

Detail of publication

Citation

Cendelín, J. : Projektování IŘS: ohlédnutí po třinácti letech . Automa, vol. 11, p. 53-57, 2003.

Abstract

Přehled historie projektování informačních a řídicích systémů. Poznámky k příčinám neúspěšného zavádění nových metod

Detail of publication

Title: Projektování IŘS: ohlédnutí po třinácti letech
Author: Cendelín, J.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2003
Year: 2003
Type of publication: Papers in journals
Title of journal or book: Automa
Číslo vydání: 11
Page: 53 - 57
ISBN: 1210-9592
/ /

Keywords

automation, Information, control systems, design

BibTeX

@ARTICLE{CendelinJ_2003_ProjektovaniIRS,
 author = {Cendel\'{i}n, J.},
 title = {Projektov\'{a}n\'{i} I\v{R}S:  ohl\'{e}dnut\'{i} po t\v{r}in\'{a}cti letech},
 year = {2003},
 journal = {Automa},
 volume = {11},
 pages = {53-57},
 ISBN = {1210-9592},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CendelinJ_2003_ProjektovaniIRS},
}