Skip to content

Detail of publication

Citation

Cendelín, J. : Řídíme projekty s Microsoft Project 2002 . AUTOMA, vol. 3, p. 66-67, FCC PUBLIC , Praha, 2003.

Detail of publication

Title: Řídíme projekty s Microsoft Project 2002
Author: Cendelín, J.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2003
Year: 2003
Type of publication: Review
Title of journal or book: AUTOMA
Číslo vydání: 3
Page: 66 - 67
ISBN: 1210-9592
Publisher: FCC PUBLIC
Address: Praha
/ /

BibTeX

@MISC{CendelinJ_2003_Ridimeprojektys,
 author = {Cendel\'{i}n, J.},
 title = {\v{R}\'{i}d\'{i}me projekty s Microsoft Project 2002},
 year = {2003},
 publisher = {FCC PUBLIC },
 journal = {AUTOMA},
 address = {Praha},
 volume = {3},
 pages = {66-67},
 ISBN = {1210-9592},
 note = {\v{R}\'{i}d\'{i}me projekty s Microsoft Project 2002 ISBN 80-7226-776-0 2002 Computer Press Praha},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CendelinJ_2003_Ridimeprojektys},
}