Skip to content

Detail of publication

Citation

Cendelín, J. : Vytváříme projekty v programu Microsoft Project 2000 . AUTOMA, vol. 3, p. 66-67, FCC PUBLIC, Praha, 2003.

Detail of publication

Title: Vytváříme projekty v programu Microsoft Project 2000
Author: Cendelín, J.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2003
Year: 2003
Type of publication: Review
Title of journal or book: AUTOMA
Číslo vydání: 3
Page: 66 - 67
ISBN: ISSN 1210-9592
Publisher: FCC PUBLIC
Address: Praha
/ /

BibTeX

@MISC{CendelinJ_2003_Vytvarimeprojekty,
 author = {Cendel\'{i}n, J.},
 title = {Vytv\'{a}\v{r}\'{i}me projekty v programu Microsoft Project 2000},
 year = {2003},
 publisher = {FCC PUBLIC},
 journal = {AUTOMA},
 address = {Praha},
 volume = {3},
 pages = {66-67},
 ISBN = {ISSN 1210-9592},
 note = {Vytv\'{a}\v{r}\'{i}me projekty v programu Microsoft Project 2000 ISBN 80-7226-329-3 2002 Computer Press Praha},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CendelinJ_2003_Vytvarimeprojekty},
}