Skip to content

Detail of publication

Citation

Cendelín, J. : Co programátory ve škole neučí aneb Softwarové inženýrství v reálné praxi . Automa, vol. 6, p. 38-38, FCC Public s.r.o., Praha, 2004.

Abstract

-

Detail of publication

Title: Co programátory ve škole neučí aneb Softwarové inženýrství v reálné praxi
Author: Cendelín, J.
Language: Czech
Date of publication: 10 May 2004
Year: 2004
Type of publication: Review
Title of journal or book: Automa
Číslo vydání: 6
Page: 38 - 38
ISBN: 1210-9592
Publisher: FCC Public s.r.o.
Address: Praha
Date: 10 May 2004
/ /

Keywords

-

BibTeX

@MISC{CendelinJ_2004_Coprogramatoryve,
 author = {Cendel\'{i}n, J.},
 title = {Co program\'{a}tory ve \v{s}kole neu\v{c}\'{i} aneb Softwarov\'{e} in\v{z}en\'{y}rstv\'{i} v re\'{a}ln\'{e} praxi},
 year = {2004},
 publisher = {FCC Public s.r.o.},
 journal = {Automa},
 address = {Praha},
 volume = {6},
 pages = {38-38},
 ISBN = {1210-9592},
 note = {Co program\'{a}tory ve \v{s}kole neu\v{c}\'{i} aneb Softwarov\'{e} in\v{z}en\'{y}rstv\'{i} v re\'{a}ln\'{e} praxi 80-251-0073-1 2003 Computer Press Brno},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CendelinJ_2004_Coprogramatoryve},
}