Skip to content

Detail of publication

Citation

Cendelín, J. : Databáze: datové sklady, analýza OLAP a dolování dat . Automa, vol. 3, p. 92-92, FCC Public s.r.o., Praha, 2004.

Abstract

-

Detail of publication

Title: Databáze: datové sklady, analýza OLAP a dolování dat
Author: Cendelín, J.
Language: Czech
Date of publication: 10 Jan 2004
Year: 2004
Type of publication: Review
Title of journal or book: Automa
Číslo vydání: 3
Page: 92 - 92
ISBN: 1210-9592
Publisher: FCC Public s.r.o.
Address: Praha
Date: 10 Jan 2004
/ /

Keywords

-

BibTeX

@MISC{CendelinJ_2004_Databazedatove,
 author = {Cendel\'{i}n, J.},
 title = {Datab\'{a}ze: datov\'{e} sklady, anal\'{y}za OLAP a dolov\'{a}n\'{i} dat},
 year = {2004},
 publisher = {FCC Public s.r.o.},
 journal = {Automa},
 address = {Praha},
 volume = {3},
 pages = {92-92},
 ISBN = {1210-9592},
 note = {Datab\'{a}ze: datov\'{e} sklady, OLAP a dolov\'{a}n\'{i} dat s p\v{r}\'{i}klady v Microsoft SQL Serveru a Oracle 80-7226-969-0 2003 Computer Press Brno},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CendelinJ_2004_Databazedatove},
}