Skip to content

Detail of publication

Citation

Černý, V. and Janeček, P. and Janeček, E. : Monte-Carlo simulátor provozu ES ČR . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, 2006.

Abstract

Monte-Carlo simulátor provozu elektrizační přenosové soustavy České republiky modeluje provoz této soustavy v uzavřené regulační smyčce. Dopředná část simulátoru je tvořena modelem nenarušeného provozu soustavy (provoz bez výpadků bloků) a modelem poruchových výpadků bloků (Markovské procesy). Zpětná vazba v simulátoru představuje modely aktivace/deaktivace a dynamiky jednotlivých druhů podpůrných služeb (PpS) tak, jak jsou používány na dispečinku ČEPS a.s. a následně realizovány na elektrárenských blocích. Modely nenarušeného provozu a poruchových výpadků bloků jsou chápány jako stochastické procesy. Vyhodnocení příslušného počtu simulací pak umožňuje odhadnout spolehlivost provozu soustavy v závislosti na výši nakoupených regulačních záloh jednotlivých druhů PpS a ostatních charakteristikách soustavy (parametry modelu nenarušeného provozu, intenzity poruch a oprav modelovaných bloků, atd.).

Detail of publication

Title: Monte-Carlo simulátor provozu ES ČR
Author: Černý, V. ; Janeček, P. ; Janeček, E.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2006
Year: 2006
Type of publication: Prototype, software
Publisher: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
/ /

Keywords

Monte-Carlo, undisturbed operation, forced outage, ancillary services

BibTeX

@MISC{CernyV_2006_Monte-Carlo,
 author = {\v{C}ern\'{y}, V. and Jane\v{c}ek, P. and Jane\v{c}ek, E.},
 title = {Monte-Carlo simul\'{a}tor provozu ES \v{C}R },
 year = {2006},
 publisher = {Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovan\'{y}ch v\v{e}d, Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CernyV_2006_Monte-Carlo},
}