Skip to content

Detail of publication

Citation

Černý, V. and Fialová, A. and Janeček, E. : Spolehlivostní optimalizační model ES ČR . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, 2006.

Abstract

Spolehlivostní optimalizační model elektrizační přenosové soustavy České republiky provádí návrh výše doporučených regulačních záloh jednotlivých druhů podpůrných služeb v závislosti na požadované spolehlivosti soustavy. Tento návrh je prováděn tak, že jsou minimalizovány náklady na jejich pořízení při dodržení uvažované spolehlivosti. Určené zálohy jsou pak analyticky ověřovány. Diskutovaný model využívá při svém návrhu výsledky statistického vyhodnocení výkonové a energetické bilance provozu soustavy v otevřené regulační smyčce realizovaného vně modelu. Základní matematickou strukturou, která je využívána při návrhu, je pravděpodobnostní (hustotní, distribuční) směs (Gauss, Laplace).

Detail of publication

Title: Spolehlivostní optimalizační model ES ČR
Author: Černý, V. ; Fialová, A. ; Janeček, E.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2006
Year: 2006
Type of publication: Prototype, software
Publisher: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
/ /

Keywords

reliability, optimization, statistical evaluation, probability mixture

BibTeX

@MISC{CernyV_2006_Spolehlivostni,
 author = {\v{C}ern\'{y}, V. and Fialov\'{a}, A. and Jane\v{c}ek, E.},
 title = {Spolehlivostn\'{i} optimaliza\v{c}n\'{i} model ES \v{C}R},
 year = {2006},
 publisher = {Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovan\'{y}ch v\v{e}d, Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CernyV_2006_Spolehlivostni},
}