Skip to content

Detail of publication

Citation

Císař, P. : Využití metod odezírání ze rtů pro podporu rozpoznávání řeči . p. 87, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2006.

Abstract

Disertační práce se zabývá problematikou vizuálního a audiovizuálního rozpoznávání řeči. Cílem práce bylo vytvořit novou parametrizaci vizuální složky řeči, která bude vycházet z poznatků o tvorbě řeči a o odezírání řeči. Tento cíl byl splněn a nová parametrizace byla porovnána s běžně používanou parametrizací. Z výsledků experimentů je zřejmé, že navržená parametrizace zlepšuje úspěšnost rozpoznávání řeči oproti běžně používané parametrizaci. Přednost navržené parametrizace je především v popisu vnitřku úst a tvaru vnitřní a vnější kontury rtů. V rámci disertační práce byla nahrána rozsáhlá audiovizuální databáze a implementována metoda pro nalezení kontury rtů.

Detail of publication

Title: Využití metod odezírání ze rtů pro podporu rozpoznávání řeči
Author: Císař, P.
Language: Czech
Date of publication: 14 Jun 2007
Year: 2006
Type of publication: Habilitation and dissertation theses
Page: 87
Address: Plzeň
Date: 14 Jun 2007
School: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Keywords

speech recognition, speechreading, lipreading, visual speech recognition, active shape model, vizim, visual parametrization, audiovisual database, lip contur, articulation phonetics

BibTeX

@PHDTHESIS{CisarP_2006_Vyuzitimetod,
 author = {C\'{i}sa\v{r}, P.},
 title = {Vyu\v{z}it\'{i} metod odez\'{i}r\'{a}n\'{i} ze rt\r{u} pro podporu rozpozn\'{a}v\'{a}n\'{i} \v{r}e\v{c}i},
 year = {2006},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {87},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CisarP_2006_Vyuzitimetod},
}