Skip to content

Detail of publication

Citation

Fialová, A. and Janeček, E. : Odchylkový bilanční model ES ČR . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, 2006.

Abstract

Odchylkový bilanční model provádí zpracování dat získaných měřením výkonových veličin elektrizační přenosové soustavy, které následně využívá k rekonstrukci provozu soustavy v otevřené regulační smyčce. Tento provoz je rozdělen na dvě části. První částí je tzv. nenarušený provoz, který představuje běžnou fluktuaci soustavy bez poruchových výpadků elektrárenských bloků. Druhá část pak reprezentuje tyto poruchové výpadky. Obě části provozu jsou statisticky analyzovány a vyhodnocovány. Získané výsledky dále slouží k parametrizaci příslušných modelů, které popisují chování dvou uvedených částí provozu soustavy.

Detail of publication

Title: Odchylkový bilanční model ES ČR
Author: Fialová, A. ; Janeček, E.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2006
Year: 2006
Type of publication: Prototype, software
Publisher: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
/ /

Keywords

power balance deviation, energy balance deviation, undisturbed operation, forced outage

BibTeX

@MISC{FialovaA_2006_Odchylkovy,
 author = {Fialov\'{a}, A. and Jane\v{c}ek, E.},
 title = {Odchylkov\'{y} bilan\v{c}n\'{i} model ES \v{C}R},
 year = {2006},
 publisher = {Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovan\'{y}ch v\v{e}d, Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/FialovaA_2006_Odchylkovy},
}