Skip to content

Detail of publication

Citation

Fialová, A. : Analýza časových řad provozu ES s ohledem na jejich zdroje pro zajištění maximální kvality dat . Spolehlivost a ekonomie systémových služeb , p. 33, ČEPS, a.s., Plzeň, 2007.

Abstract

V této zprávě bude popsána analýza časových řad provozu ES s ohledem na jejich zdroje. Tato analýza byla provedena pro zajištění maximální kvality dat a byla zaměřena na určení vlivu delta kritéria, vlivu nesoudobosti a vlivu nahrazení okamžitých hodnot získaných v časových řezech hodnotami průměrnými. Tyto vlivy následně ovlivňují charakteristické parametry (střední hodnotu a směrodatnou odchylku).

Detail of publication

Title: Analýza časových řad provozu ES s ohledem na jejich zdroje pro zajištění maximální kvality dat
Author: Fialová, A.
Language: Czech
Date of publication: 27 Jun 2007
Year: 2007
Type of publication: Research reports
Title of journal or book: Spolehlivost a ekonomie systémových služeb
Page: 33
Publisher: ČEPS, a.s.
Address: Plzeň
Date: 27 Jun 2007
/ /

Keywords

reliability, statistical evaluation, measurement error

BibTeX

@MISC{FialovaA_2007_Analyzacasovych,
 author = {Fialov\'{a}, A.},
 title = {Anal\'{y}za \v{c}asov\'{y}ch \v{r}ad provozu ES s ohledem na jejich zdroje pro zaji\v{s}t\v{e}n\'{i} maxim\'{a}ln\'{i} kvality dat},
 year = {2007},
 publisher = {\v{C}EPS, a.s.},
 journal = {Spolehlivost a ekonomie syst\'{e}mov\'{y}ch slu\v{z}eb },
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {33},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/FialovaA_2007_Analyzacasovych},
}