Skip to content

Detail of publication

Citation

Fialová, A. and Janeček, E. : Stanovení technických potřeb podpůrných služeb . Spolehlivost a ekonomie systémových služeb , p. 30, ČEPS, a.s., Plzeň, 2007.

Abstract

V této zprávě je proveden návrh výše doporučených regulačních záloh jednotlivých druhů podpůrných služeb v závislosti na požadované spolehlivosti soustavy. Při návrhu jsou využívány výsledky statistického vyhodnocení výkonové a energetické bilance provozu soustavy v otevřené regulační smyčce realizovaného vně modelu.

Detail of publication

Title: Stanovení technických potřeb podpůrných služeb
Author: Fialová, A. ; Janeček, E.
Language: Czech
Date of publication: 29 Oct 2007
Year: 2007
Type of publication: Research reports
Title of journal or book: Spolehlivost a ekonomie systémových služeb
Page: 30
Publisher: ČEPS, a.s.
Address: Plzeň
Date: 29 Oct 2007
/ /

Keywords

statistical analisys, ancillary services

BibTeX

@MISC{FialovaA_2007_Stanoveni,
 author = {Fialov\'{a}, A. and Jane\v{c}ek, E.},
 title = {Stanoven\'{i} technick\'{y}ch pot\v{r}eb podp\r{u}rn\'{y}ch slu\v{z}eb},
 year = {2007},
 publisher = {\v{C}EPS, a.s.},
 journal = {Spolehlivost a ekonomie syst\'{e}mov\'{y}ch slu\v{z}eb },
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {30},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/FialovaA_2007_Stanoveni},
}