Skip to content

Detail of publication

Citation

Flídr, M. and Jelínek, L. and Fetter, M. and Voráč, P. : Návrh dynamického modelu opotřebení vybraných zařízení elektrárenských strojoven pro optimalizaci jejich údržby . Západočeská univerzita v Plzni, 2012.

Abstract

Cílem této zprávy je popsat dynamický model stavu jednotlivých zařízení strojoven energetických zařízení z hlediska opotřebení. Tento model bude součástí informačního systému pro podporu komplexní údržby vybraných energetických zařízení. Účelem modelu je predikce opotřebením zvýšené rizikovosti vzniku poruch v následujícím plánovacím období preventivní údržby na základě časového vývoje stavu opotřebení. Pro základní popis vlastností typů zařízení přímo přebírá model poruchovosti získaný na základě poruchovostních dat a apriorních expertních informací a je popsaný po částech monotonní kubickou hermitovskou spline funkcí. Na model poruchovosti je pak nově navázán model stavu zařízení z hlediska opotřebení. Tento nový model přímo vychází z modelu poruch, ale je snáze uchopitelný pro uživatele informačního systému, kteří mají na starost provádění údržby.

Detail of publication

Title: Návrh dynamického modelu opotřebení vybraných zařízení elektrárenských strojoven pro optimalizaci jejich údržby
Author: Flídr, M. ; Jelínek, L. ; Fetter, M. ; Voráč, P.
Language: Czech
Date of publication: 30 Dec 2012
Year: 2012
Type of publication: Book Chapters
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
/ 2013-07-11 10:33:29 /

Keywords

dynamický model stavu zařízení, podpora údržby, elektrárenská strojovna

BibTeX

@MISC{FlidrM_2012_Navrhdynamickeho,
 author = {Fl\'{i}dr, M. and Jel\'{i}nek, L. and Fetter, M. and Vor\'{a}\v{c}, P.},
 title = {N\'{a}vrh dynamick\'{e}ho modelu opot\v{r}eben\'{i} vybran\'{y}ch za\v{r}\'{i}zen\'{i} elektr\'{a}rensk\'{y}ch strojoven pro optimalizaci jejich \'{u}dr\v{z}by},
 year = {2012},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 note = {11 s},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/FlidrM_2012_Navrhdynamickeho},
}