Skip to content

Detail of publication

Citation

Grůber, M : Software pro nahrávání databáze promluv formou předpřipravených scénářů . 2012.

Additional information


SW KKY

Abstract

Software je určen pro nahrávání databáze promluv formou předpřipravených scénářů. Scénáře jsou vytvořeny na základě reálných dialogů, které mohou být předem nahrány i v horší kvalitě. Během nahrávání promluv je pak řečníkovi přehrána část reálného dialogu a jeho úkolem je reagovat dle zobrazených pokynů (nejčastěji přímo požadovaný text). Tato forma nahrávání má řečníka dostat do situace reálného dialogu (vcítit se do osoby, která v dialogu účinkuje) a přitom zůstává zachována vysoká kvalita nahrávek, které mohou být pořízené v nahrávacím studiu. Software umožňuje jak kontrolu nad samotným nahráváním (např. opakování nepovedených nahrávek), tak také automatickou kontrolu vlastních zvukových dat (dostatečná hlasitost, dodržení pauz na začátku a na konci nahrávky, apod.).

Detail of publication

Title: Software pro nahrávání databáze promluv formou předpřipravených scénářů
Author: Grůber, M
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2012
Year: 2012
Type of publication: Prototype, software
/ 2015-05-21 11:57:27 /

Keywords

nahrávání řeči, databáze promluv, předpřipravené scénáře

BibTeX

@MISC{GruberM_2012_Softwarepro,
 author = {Gr\r{u}ber, M},
 title = {Software pro nahr\'{a}v\'{a}n\'{i} datab\'{a}ze promluv formou p\v{r}edp\v{r}ipraven\'{y}ch sc\'{e}n\'{a}\v{r}\r{u}},
 year = {2012},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/GruberM_2012_Softwarepro},
}