Skip to content

Detail of publication

Citation

Grůber, M. : Korpus expresivní řeči: Czech Senior COMPANION . 2013.

Additional information


LINDAT-Clarin

Abstract

Korpus obsahuje 6508 nahrávek české expresivní řeči společně s glotálním signálem (WAV PCM, 16-bit, 48kHz) a odpovídající přepisy. Korpus byl nahrán s využitím předpřipravených scénářů profesionálním ženským řečníkem. Scénáře byly připraveny na základě již dříve nahraných reálných dialogů mezi počítačem a seniory na téma osobních fotografií. Korpus je vhodný pro návrh systému syntézy české expresivní řeči.

Detail of publication

Title: Korpus expresivní řeči: Czech Senior COMPANION
Author: Grůber, M.
Language: Czech
Date of publication: 1 Dec 2013
Year: 2013
Type of publication: Prototype, software
/ 2015-05-21 12:03:43 /

Keywords

řečový korpus, expresivní řeč, syntéza řeči

BibTeX

@MISC{GruberM_2013_Korpusexpresivni,
 author = {Gr\r{u}ber, M.},
 title = {Korpus expresivn\'{i} \v{r}e\v{c}i: Czech Senior COMPANION},
 year = {2013},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/GruberM_2013_Korpusexpresivni},
}