Skip to content

Detail of publication

Citation

Herejt, P. : Vícemodelový přístup v detekci změn . p. 118, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2004.

Abstract

Disertační práce je věnována problematice vícemodelového přístupu v detekci změn a aspektům jeho realizace. Hlavním bodem je návrh strategií zpracování informace a využití principu úplné zpětné vazby v detekci změn.

Detail of publication

Title: Vícemodelový přístup v detekci změn
Author: Herejt, P.
Language: Czech
Date of publication: 3 Jun 2005
Year: 2004
Type of publication: Habilitation and dissertation theses
Page: 118
Address: Plzeň
Date: 3 Jun 2005 - 3 Jun 2005
School: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Keywords

fault detection, multiple model approach, information processing strategies

BibTeX

@PHDTHESIS{HerejtP_2004_Vicemodelovy,
 author = {Herejt, P.},
 title = {V\'{i}cemodelov\'{y} p\v{r}\'{i}stup v detekci zm\v{e}n},
 year = {2004},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {118},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HerejtP_2004_Vicemodelovy},
}