Skip to content

Detail of publication

Citation

Hering, P. : Metody návrhu neuronových sítí v identifikaci systémů . p. 56, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2004.

Abstract

Cílem práce je představit současný stav možností nalezení parametrických modelů nelineárních stochastických systémů a najít stěžejní aspekty této problematiky. Práce je především zaměřena na aplikaci neuronových sítí v identi fikaci systémů. Pozornost je zamřena na vícevrstvé perceptronové sítě, na hlavní metody odhadu jejich parametrů a na optimalizaci struktury.

Detail of publication

Title: Metody návrhu neuronových sítí v identifikaci systémů
Author: Hering, P.
Language: Czech
Date of publication: 21 Jun 2004
Year: 2004
Type of publication: Habilitation and dissertation theses
Page: 56
Address: Plzeň
Date: 21 Jun 2004
School: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Keywords

System identification, multilayer perceptron network, parameter estimation, structure optimization

BibTeX

@PHDTHESIS{HeringP_2004_Metodynavrhu,
 author = {Hering, P.},
 title = {Metody n\'{a}vrhu neuronov\'{y}ch s\'{i}t\'{i} v identifikaci syst\'{e}m\r{u}},
 year = {2004},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {56},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HeringP_2004_Metodynavrhu},
}