Skip to content

Detail of publication

Citation

Hering, P. : Odhad parametrů a návrh struktury neuronové sítě v identifikaci nelineárních stochastických systémů . p. 99, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2005.

Abstract

Tato disertační práce se zabývá problematikou parametrické identifikace stochastických systémů. Předevąím je zaměřena na oblast identifikace nelineárních systémů vyuľívající k modelování dynamiky systému perceptronových sítí. V práci je nejprve formulována obecná úloha identifikace systémů s podrobným popisem jednotlivých kroků identifikační procedury. Poté se výklad soustřeďuje na dva kroky identifikační procedury, jmenovitě na volbu vhodné struktury sítě a volbu vhodné metody pro odhad parametrů. Nejprve je předpokládána pevně daná struktura sítě, jejíľ parametry jsou odhadovány, později je tento předpoklad uvolněn a je řeąen i problém hledání vhodné struktury sítě.

Detail of publication

Title: Odhad parametrů a návrh struktury neuronové sítě v identifikaci nelineárních stochastických systémů
Author: Hering, P.
Language: Czech
Date of publication: 13 Oct 2005
Year: 2005
Type of publication: Habilitation and dissertation theses
Page: 99
Address: Plzeň
Date: 13 Oct 2005 - 13 Oct 2005
School: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Keywords

system identification, neural network, multilayer perceptron network, parameter estimation, structure adaptation, nonlinear filtration

BibTeX

@PHDTHESIS{HeringP_2005_Odhadparametrua,
 author = {Hering, P.},
 title = {Odhad parametr\r{u} a n\'{a}vrh struktury neuronov\'{e} s\'{i}t\v{e} v identifikaci neline\'{a}rn\'{i}ch stochastick\'{y}ch syst\'{e}m\r{u}},
 year = {2005},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {99},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HeringP_2005_Odhadparametrua},
}