Skip to content

Detail of publication

Citation

Hrúz Marek and Zimmermann Petr and Pirner Ivan and Železný Miloš and Vodňanský Jan : Automatická detekce a klasifikace dopravních objektů . 2013.

Abstract

Navržený modul slouží k detekci a klasifikaci dopravního značení vyskytujícího se na území ČR dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 30/2001 Sb. Algoritmus je implementován v programovacím jazyce C++ s využitím knihovny openCV 2.4.5.

Detail of publication

Title: Automatická detekce a klasifikace dopravních objektů
Author: Hrúz Marek ; Zimmermann Petr ; Pirner Ivan ; Železný Miloš ; Vodňanský Jan
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2013
Year: 2013
Type of publication: Demonstration
/ 2015-09-29 09:54:52 /

Keywords

detekce, klasifikace, dopravní objekty

BibTeX

@MISC{HruzMarek_2013_Automatickadetekce,
 author = {Hr\'{u}z Marek and Zimmermann Petr and Pirner Ivan and \v{Z}elezn\'{y} Milo\v{s} and Vod\v{n}ansk\'{y} Jan},
 title = {Automatick\'{a} detekce a klasifikace dopravn\'{i}ch objekt\r{u}},
 year = {2013},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HruzMarek_2013_Automatickadetekce},
}