Skip to content

Detail of publication

Citation

Hrúz Marek and Pirner Ivan and Zimmermann Petr and Železný Miloš : Detekce a klasifikace dopravních značek . 2013.

Additional information


odkaz

Abstract

Program slouží k detekci a klasifikaci dopravního značení vyskytujícího se na území ČR dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 30/2001 Sb. Algoritmus je implementován v programovacím jazyce C++ s využitím knihovny openCV 2.4.5.

Detail of publication

Title: Detekce a klasifikace dopravních značek
Author: Hrúz Marek ; Pirner Ivan ; Zimmermann Petr ; Železný Miloš
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2013
Year: 2013
Type of publication: Demonstration
/ 2015-09-29 09:44:18 /

Keywords

detekce, klasifikace, dopravní značky

BibTeX

@MISC{HruzMarek_2013_Detekceaklasifikace,
 author = {Hr\'{u}z Marek and Pirner Ivan and Zimmermann Petr and \v{Z}elezn\'{y} Milo\v{s}},
 title = {Detekce a klasifikace dopravn\'{i}ch zna\v{c}ek},
 year = {2013},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HruzMarek_2013_Detekceaklasifikace},
}