Skip to content

Detail of publication

Citation

Huspeka, J. : Návrh řízení modelu vrtulníku . MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006, p. 97-105, Západočeská univerzita , Plzeň, 2006.

Abstract

Tento článek se zabývá návrhem zpětnovazebního řízení modelu vrtulníku CE 150 distribuovaným firmou HUMUSOFT. Je zde analyzován matematický model vrtulníku a jeho empirické zjednodušení, které je využito při návrhu řízení. Dále je popsána metoda exaktní linearizace pro zjednodušení nelineárního modelu vrtulníku. Pro návrh řízení je použito PID regulátorů s využitím exaktní linearizace.

Detail of publication

Title: Návrh řízení modelu vrtulníku
Author: Huspeka, J.
Language: Czech
Date of publication: 14 Dec 2006
Year: 2006
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006
Page: 97 - 105
ISBN: 80-7043-508-9
Publisher: Západočeská univerzita
Address: Plzeň
Date: 14 Dec 2006 - 16 Dec 2006
/ /

Keywords

helicopter model control, exact linearisation, PID control

BibTeX

@INPROCEEDINGS{HuspekaJ_2006_Navrhrizeni,
 author = {Huspeka, J.},
 title = {N\'{a}vrh \v{r}\'{i}zen\'{i} modelu vrtuln\'{i}ku},
 year = {2006},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita },
 journal = {MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {97-105},
 ISBN = {80-7043-508-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HuspekaJ_2006_Navrhrizeni},
}