Skip to content

Detail of publication

Citation

Jan Romportl : Přirozenost umělé inteligence . Člověk v nových světech, Západočeská univerzita v Plzni & Nakladatelství Koniáš, Plzeň, 2012.

Download PDF

PDF

Abstract

Kapitola se zabývá vztahem přirozeného a umělého, a to zejména s ohledem na umělou inteligenci. Umělost definuje prostřednictvím jazykové uchopitelnosti, diskutuje proměnu umělosti v přirozenost na základě množství kauzálních vztahů a obhajuje tezi, že emergentní jevy jsou z principu přirozené. Toto pak dává do souvislosti s problematikou umělé inteligence.

Detail of publication

Title: Přirozenost umělé inteligence
Author: Jan Romportl
Language: Czech
Date of publication: 1 Jun 2012
Year: 2012
Type of publication: Book Chapters
Book title: Člověk v nových světech
ISBN: 978-80-261-0068-3
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni & Nakladatelství Koniáš
Address: Plzeň
/ 2012-11-18 19:57:56 /

Keywords

umělá inteligence, přirozenost, umělost, emergence

BibTeX

@INBOOK{JanRomportl_2012_Prirozenostumele,
 author = {Jan Romportl},
 title = {P\v{r}irozenost um\v{e}l\'{e} inteligence},
 year = {2012},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni & Nakladatelstv\'{i} Koni\'{a}\v{s}},
 address = {Plze\v{n}},
 booktitle = {\v{C}lov\v{e}k v nov\'{y}ch sv\v{e}tech},
 ISBN = {978-80-261-0068-3},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanRomportl_2012_Prirozenostumele},
}