Skip to content

Detail of publication

Citation

Jan Romportl : Kapitoly z historie kybernetiky . Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2013.

Download PDF

PDF

Abstract

Tato skripta vznikla primárně pro potřeby výuky historie kybernetiky na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), avšak jsou určena mnohem širšímu okruhu čtenářů než jen studentům. Jejich cílem je seznámit čtenáře (ať už je jím student, doktorand, akademický pracovník či kdokoli jiný) s jedním z úhlů pohledu na vznik a dnešní postavení kybernetiky.

Detail of publication

Title: Kapitoly z historie kybernetiky
Author: Jan Romportl
Language: Czech
Date of publication: 13 Feb 2013
Year: 2013
Type of publication: Textbooks, Lecture notes
ISBN: 978-80-261-0185-7
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Address: Plzeň
/ 2014-09-11 14:25:24 /

Keywords

kybernetika, umělá inteligence, historie

BibTeX

@BOOK{JanRomportl_2013_Kapitolyzhistorie,
 author = {Jan Romportl},
 title = {Kapitoly z historie kybernetiky},
 year = {2013},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 address = {Plze\v{n}},
 ISBN = {978-80-261-0185-7},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanRomportl_2013_Kapitolyzhistorie},
}