Skip to content

Detail of publication

Citation

Janeček E., Zápotocká A. : Analýza bilancí České přenosové soustavy se zaměřením na výrobu OZE pro potřeby modelování . 2011.

Abstract

Výroba elektrické energie na obnovitelných zdrojích (OZE) je fenoménem posledních let. Od ledna 2011 je do přenosové soustavy ČR vyvedeno cca 1980MW z ,,fotovoltaiky'' a cca 216MW z ,,větru''. Toto množství již není nezanedbatelné a zcela jistě ovlivňuje bilanci České přenosové soustavy, kterou popisujeme tzv. okamžitou regulační odchylkou neregulované soustavy bez výpadků bloků o výkonu větším než 200MW. Tento signál má stochastický charakter, který byl dán, až do roku 2011, pouze variabilitou spotřeby. Nyní toto již ale neplatí, neboť charakter chování fotovoltaických elektráren a větrných farem je, především k silné závislosti na počasí, také stochastický. Výsledkem analýzy chování vyrobené elektrické energie OZE jsou typické trendy chování, které budeme nazývat denní diagramy. Výsledkem další analýzy - analýzy soudobosti jsou hodnoty koeficientů časové a plošné soudobosti.

Detail of publication

Title: Analýza bilancí České přenosové soustavy se zaměřením na výrobu OZE pro potřeby modelování
Author: Janeček E., Zápotocká A.
Language: Czech
Year: 2011
Type of publication: Research reports
/ 2013-05-27 10:57:31 /

Keywords

fotovoltaické elektrárny, větrné farmy, denní diagramy, soudobost

BibTeX

@MISC{JanecekEZapotockaA_2011_Analyzabilanci,
 author = {Jane\v{c}ek E., Z\'{a}potock\'{a} A.},
 title = {Anal\'{y}za bilanc\'{i} \v{C}esk\'{e} p\v{r}enosov\'{e} soustavy se zam\v{e}\v{r}en\'{i}m na v\'{y}robu OZE pro pot\v{r}eby modelov\'{a}n\'{i} },
 year = {2011},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanecekEZapotockaA_2011_Analyzabilanci},
}