Skip to content

Detail of publication

Citation

Janeček, E. and Husák, Z. : Alternativní postupy při tvorbě zátěžových modelů . Profily zátěže & ICT pro konkurenční trh s elektřinou, p. 13-20, EGÚ Praha Engineering, Praha, 2003.

Abstract

Článek pojednává o problému tvorby zátěžového modelu nízkonapěťové elektrické ditribuční sítě. Metoda vychází ze stochastického modelu. Vstupními daty jsou roční měření na výstupu transformátorů a celková roční práce spotřebovaná odběrateli. Odběratelé jsou děleni podle typu odběru energie do několika kategorií, výpočet modelu jednotlivých kategorií je založen na postupném přepočtu ročních prací na energii. Zátěžový model je odlišný pro čtyři roční období a pro pracovní dny a víkendy.

Detail of publication

Title: Alternativní postupy při tvorbě zátěžových modelů
Author: Janeček, E. ; Husák, Z.
Language: Czech
Date of publication: 24 Jun 2003
Year: 2003
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Profily zátěže & ICT pro konkurenční trh s elektřinou
Page: 13 - 20
Publisher: EGÚ Praha Engineering
Address: Praha
Date: 24 Jun 2003 - 24 Jun 2003
/ /

Keywords

-

BibTeX

@INPROCEEDINGS{JanecekE_2003_Alternativnipostupy,
 author = {Jane\v{c}ek, E. and Hus\'{a}k, Z.},
 title = {Alternativn\'{i} postupy p\v{r}i tvorb\v{e} z\'{a}t\v{e}\v{z}ov\'{y}ch model\r{u}},
 year = {2003},
 publisher = {EG\'{U} Praha Engineering},
 journal = {Profily z\'{a}t\v{e}\v{z}e & ICT pro konkuren\v{c}n\'{i} trh s elekt\v{r}inou},
 address = {Praha},
 pages = {13-20},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanecekE_2003_Alternativnipostupy},
}