Skip to content

Detail of publication

Citation

Janeček, E. and Husák, Z. : Modelování odběrových diagramů v distribučních sítích . Process control 2004, p. 1-10, University of Pardubice, Pardubice, 2004.

Abstract

Úkolem distribučních sítí je zásobovat odběratele příslušnou komoditou v garantované kvalitě. V závislosti na typu distribuční sítě může jít nejčastěji o síť elektrickou, případně o transport jiných médií, jako jsou plynovody, parovody, vodovody, kanalizační síť apod. Distribuční sítě určené pro přenos energie jsou spjaty společným problémem – správným dimenzováním kapacity jednotlivých větví rozvodu energie. Síť je většinou paprskovitého typu, na jejichž koncích jsou připojeni odběratelé energie. S přihlédnutím k ekonomické náročnosti výstavby a zajišťování provozu takovéto sítě nelze dimenzovat síť tak, aby v jednom okamžiku byli dostatečně zásobeni energií všichni odběratelé připojení na síť. Při dimenzování se vychází z pravděpodobného možného odběru energie odběratelem v určitém časovém okamžiku.

Detail of publication

Title: Modelování odběrových diagramů v distribučních sítích
Author: Janeček, E. ; Husák, Z.
Language: Czech
Date of publication: 8 Jun 2004
Year: 2004
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Process control 2004
Page: 1 - 10
ISBN: 80-7194-662-1
Publisher: University of Pardubice
Address: Pardubice
Date: 8 Jun 2004 - 11 Jun 2004
/ /

Keywords

load-profile, load model, distribution network, modelling

BibTeX

@INPROCEEDINGS{JanecekE_2004_Modelovani,
 author = {Jane\v{c}ek, E. and Hus\'{a}k, Z.},
 title = {Modelov\'{a}n\'{i} odb\v{e}rov\'{y}ch diagram\r{u} v distribu\v{c}n\'{i}ch s\'{i}t\'{i}ch},
 year = {2004},
 publisher = {University of Pardubice},
 journal = {Process control 2004},
 address = {Pardubice},
 pages = {1-10},
 ISBN = {80-7194-662-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanecekE_2004_Modelovani},
}