Skip to content

Detail of publication

Citation

Janeček, E. and Husák, Z. : Možnosti průběžného upřesňování regionálních TDD z periodických měření na distribučních transformátorech . Profily zátěže & ICT pro konkurenční trh s elektřinou - 2004, p. 1-8, EGÚ Praha Engineering, Praha, 2004.

Abstract

Práce se zabývá určením typových diagramů dodávek (TDD) maloodběratelů elektrické energie. Pro potřeby modelování TDD je nutné rozčlenit maloodběratele do vhodného počtu kategorií J. TDD je tvořen souborem 96 normovaných čtvrthodinových průměrných odběrů energie c(j,l)i, i = 1..96, sloužících pro přepočet roční práce na průměrnou spotřebu energie v i-té čtvrthodině. Každý odběratel je přiřazen do určité kategorie (j), která je charakterizována několika soubory 96 koeficientů, tvořících jednotlivé TDD. Tyto koeficienty slouží k výpočtu pravděpodobného denního zátěžového profilu (tzn. průběhu odběru elektrické energie) odběratele pro zvolený den v roce na základě znalosti jeho celkové roční spotřeby.

Detail of publication

Title: Možnosti průběžného upřesňování regionálních TDD z periodických měření na distribučních transformátorech
Author: Janeček, E. ; Husák, Z.
Language: Czech
Date of publication: 26 May 2004
Year: 2004
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Profily zátěže & ICT pro konkurenční trh s elektřinou - 2004
Page: 1 - 8
Publisher: EGÚ Praha Engineering
Address: Praha
Date: 26 May 2004
/ /

Keywords

-

BibTeX

@INPROCEEDINGS{JanecekE_2004_Moznosti,
 author = {Jane\v{c}ek, E. and Hus\'{a}k, Z.},
 title = {Mo\v{z}nosti pr\r{u}b\v{e}\v{z}n\'{e}ho up\v{r}es\v{n}ov\'{a}n\'{i} region\'{a}ln\'{i}ch TDD z periodick\'{y}ch m\v{e}\v{r}en\'{i} na distribu\v{c}n\'{i}ch transform\'{a}torech},
 year = {2004},
 publisher = {EG\'{U} Praha Engineering},
 journal = {Profily z\'{a}t\v{e}\v{z}e & ICT pro konkuren\v{c}n\'{i} trh s elekt\v{r}inou - 2004},
 address = {Praha},
 pages = {1-8},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanecekE_2004_Moznosti},
}