Skip to content

Detail of publication

Citation

Janeček, E. : Zpracování signálů GPK v časové oblasti s nezkresleným poměrem Fourierových obrazů veličin polohové odchylky a měřící tětivy . Traťové stroje v teórii a v praxi = Track maintenance machines in theory and practice, p. 87-90, VTS pri Žilinskej universite, Žilina, 2004.

Abstract

V předkládaném článku jsou uvedeny dvě obecné metody, jak lze výhodně realizovat nezkreslenou transformaci staticky měřené veličiny vzepětí tětivy na normou definovanou odchylkovou polohu GPK ve vlnovém pásmu do 25 m, aniž by bylo potřebné počítat přímé a zpětné Fourierovy transformace. Tato nezkreslená transformace se provádí pomocí rekurzivního výpočtu speciálních filtrů. Je zde také ukázáno, jak by se modifikoval návrh filtrů, kdyby se požadovalo, aby sledovanou veličinou nebyla odchylka polohy ale křivost, tak jak je tomu primárně u měřícího vozu.

Detail of publication

Title: Zpracování signálů GPK v časové oblasti s nezkresleným poměrem Fourierových obrazů veličin polohové odchylky a měřící tětivy
Author: Janeček, E.
Language: Czech
Date of publication: 13 Oct 2004
Year: 2004
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Traťové stroje v teórii a v praxi = Track maintenance machines in theory and practice
Page: 87 - 90
ISBN: 80-969165-1-3
Publisher: VTS pri Žilinskej universite
Address: Žilina
Date: 13 Oct 2004 - 14 Oct 2004
/ /

Keywords

GPK, position error, chord

BibTeX

@INPROCEEDINGS{JanecekE_2004_Zpracovani,
 author = {Jane\v{c}ek, E.},
 title = {Zpracov\'{a}n\'{i} sign\'{a}l\r{u} GPK v \v{c}asov\'{e} oblasti s nezkreslen\'{y}m pom\v{e}rem Fourierov\'{y}ch obraz\r{u} veli\v{c}in polohov\'{e} odchylky a m\v{e}\v{r}\'{i}c\'{i} t\v{e}tivy},
 year = {2004},
 publisher = {VTS pri \v{Z}ilinskej universite},
 journal = {Tra\v{t}ov\'{e} stroje v te\'{o}rii a v praxi =  Track maintenance machines in theory and practice},
 address = {\v{Z}ilina},
 pages = {87-90},
 ISBN = {80-969165-1-3},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanecekE_2004_Zpracovani},
}