Skip to content

Detail of publication

Citation

Jelínek, L. and Houdová, L. : VIP - výpočet intenzit poruch . Umístěno v ŠKODA POWER a.s., A Doosan company, 2009.

Abstract

Software VIP zahrnuje algoritmy pro načtení a zpracování dat o poruchách a opravách elektrárenských komponent. Výsledkem je pak především odhad vývoje jejich intenzit poruch v čase s původní údržbou i bez údržby ve formě parametrické funkce Tri-Weibullova náhodného rozdělení pro export do poruchovostního modelu. Program umožňuje dále jednak vizualizovat tyto průběhy pro vybrané komponenty, bloky a elektrárny obsažené v datech a jednak generovat grafický katalog vývoje intenzit poruch. Přitom počítá i ostatní statistické charakteristiky z historických dat pro účely simulace a kalibrace poruchovostního modelu jako celku.

Detail of publication

Title: VIP - výpočet intenzit poruch
Author: Jelínek, L. ; Houdová, L.
Language: Czech
Date of publication: 30 Oct 2009
Year: 2009
Type of publication: Prototype, software
Address: Umístěno v ŠKODA POWER a.s., A Doosan company
/ 2013-07-03 14:21:39 /

Keywords

intenzita poruch, spolehlivost, statistika

BibTeX

@MISC{JelinekL_2009_VIP-vypocet,
 author = {Jel\'{i}nek, L. and Houdov\'{a}, L. [jirsova-lenka]},
 title = {VIP - v\'{y}po\v{c}et intenzit poruch},
 year = {2009},
 address = {Um\'{i}st\v{e}no v \v{S}KODA POWER a.s., A Doosan company},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JelinekL_2009_VIP-vypocet},
}