Skip to content

Detail of publication

Citation

Jelínek, L : Metodika modelování spolehlivosti parních turbín ŠPWR . ZČU v Plzni; Škoda Power, A Doosan Company a.s., 2010.

Abstract

Obsahem této zprávy je popis výchozích předpokladů pro modelování spolehlivosti zařízení parní turbíny 200MW elektrárny Dětmarovice a návrh struktury, parametrů a implementace modelu.

Detail of publication

Title: Metodika modelování spolehlivosti parních turbín ŠPWR
Author: Jelínek, L
Language: Czech
Date of publication: 30 Dec 2010
Year: 2010
Type of publication: Research reports
Publisher: ZČU v Plzni; Škoda Power, A Doosan Company a.s.
/ 2013-07-03 15:10:01 /

Keywords

modelování spolehlivosti, odhad parametrů, intenzita poruc

BibTeX

@MISC{JelinekL_2010_Metodikamodelovani,
 author = {Jel\'{i}nek, L},
 title = {Metodika modelov\'{a}n\'{i} spolehlivosti parn\'{i}ch turb\'{i}n \v{S}PWR},
 year = {2010},
 publisher = {Z\v{C}U v Plzni; \v{S}koda Power, A Doosan Company a.s.},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JelinekL_2010_Metodikamodelovani},
}