Skip to content

Detail of publication

Citation

Jiřík, M. and Ryba, T. : Interaktivní segmentace pomocí metody Graph-Cut v prostředí Matlab . SVK 2010 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, p. 23-24, Západočeská univerzita v Plzni, 2010.

Abstract

Segmentace obrazu patří k nejdůležitějším krokům zpracování obrazu, jejímž cílem je vyhledání objektů zájmu ve vstupním obraze. Často se výsledek segmentace používá jako vstup složitějších algoritmů, je tedy moudré věnovat segmentaci dostatečnou péči. Segmentačních metod existuje celá řada a mohou se lišit např. přístupem, s~jakým objekty v~obraze hledají, interaktivitou dané metody, nebo množstvím apriorní informace, kterou o objektech máme. Mezi nejjednodušší metody patří např. metoda prahování, mezi "chytřejší" metody patří např. Level-Sets či Graph-Cut.

Detail of publication

Title: Interaktivní segmentace pomocí metody Graph-Cut v prostředí Matlab
Author: Jiřík, M. ; Ryba, T.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2010
Year: 2010
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: SVK 2010 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů
Page: 23 - 24
ISBN: 978-80-7043-903-6
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
/ 2012-01-31 12:54:34 /

Keywords

segmentace, Graph-Cut, Matlab

BibTeX

@MISC{JirikM_2010_Interaktivni,
 author = {Ji\v{r}\'{i}k, M. and Ryba, T.},
 title = {Interaktivn\'{i} segmentace pomoc\'{i} metody Graph-Cut v prost\v{r}ed\'{i} Matlab},
 year = {2010},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 journal = {SVK 2010 - magistersk\'{e} a doktorsk\'{e} studijn\'{i} programy, sborn\'{i}k roz\v{s}\'{i}\v{r}en\'{y}ch abstrakt\r{u}},
 pages = {23-24},
 ISBN = {978-80-7043-903-6},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JirikM_2010_Interaktivni},
}