Skip to content

Detail of publication

Citation

Jirsová, L. and Jelínek, L. : Normování modelu spolehlivosti parní turbíny pomocí transformace časového měřítka . Sborník z 6. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektárnách, 2011.

Abstract

Při statistickém odvození modelu spolehlivosti komponent energetického bloku na základě dat o poruchách a opravách v konkrétním provozu vzniká model, který je závislý na daných provozních podmínkách. Pro zobecnění platnosti lze využít princip normování parametrů modelu metodou transformace časového měřítka dob mezi poruchami, která zohledňuje skutečné využití daného zařízení v provozu. V předloženém článku jsou diskutovány principy a použitelnost zmiňovaných metod jak formou matematického odvození, tak formou příkladů jejich aplikace na model spolehlivosti parní turbíny vyvíjený v rámci projektu MPO FR-TI1/258.

Detail of publication

Title: Normování modelu spolehlivosti parní turbíny pomocí transformace časového měřítka
Author: Jirsová, L. ; Jelínek, L.
Language: Czech
Date of publication: 18 Oct 2011
Year: 2011
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Sborník z 6. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektárnách
/ 2013-07-03 13:02:39 /

Keywords

model spolehlivosti

BibTeX

@MISC{JirsovaL_2011_Normovanimodelu,
 author = {Jirsov\'{a}, L. and Jel\'{i}nek, L.},
 title = {Normov\'{a}n\'{i} modelu spolehlivosti parn\'{i} turb\'{i}ny pomoc\'{i} transformace \v{c}asov\'{e}ho m\v{e}\v{r}\'{i}tka},
 year = {2011},
 journal = {Sborn\'{i}k z 6. konference Zvy\v{s}ov\'{a}n\'{i} \v{z}ivotnosti komponent energetick\'{y}ch za\v{r}\'{i}zen\'{i} v elekt\'{a}rn\'{a}ch},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JirsovaL_2011_Normovanimodelu},
}