Skip to content

Detail of publication

Citation

Kanis Jakub and Hrúz Marek and Campr Pavel : Metodika pro automatizovanou tvorbu slovníku znakového jazyka . INSPO 2011, 2011.

Download PDF

PDF

Additional information


INSPO 2011

Abstract

Tento článek je věnován popisu metodiky, jejímž cílem je zrychlit a zjednodušit tvorbu slovníků znakového jazyka. Tato metodika je založena na využití pokročilých metod zpracování digitalizovaného obrazu. Ty umožňují například automatickou detekci hranic jednotlivých znaků ve video nahrávce obsahující posloupnost znaků a dále také automatickou kategorizaci znaků na základě jejich automaticky rozpoznaných atributů. Slovník je důležitým zdrojem o daném jazyce. To platí především v případě znakových jazyků, kde neexistuje žádná oficiální psaná forma a slovníky a lexikony jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů pro výuku a lingvistický výzkum znakových jazyků. Cílem našeho projektu je vytvořit on-line slovník znakového jazyka, který bude schopen splnit tyto funkce a bude tedy jak výkladový, tak také překladový. Do slovníku budou zahrnuty stávající i nové (nově nahrané) znaky. V tomto článku představíme metodiku vhodnou pro automatizované zpracování nahraných znaků a jejich přidání do vytvářeného slovníku.

Detail of publication

Title: Metodika pro automatizovanou tvorbu slovníku znakového jazyka
Author: Kanis Jakub ; Hrúz Marek ; Campr Pavel
Language: Czech
Date of publication: 19 Mar 2011
Year: 2011
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: INSPO 2011
Date: 19 Mar 2011 - 19 Mar 2011
/ 2012-04-27 12:27:10 /

BibTeX

@INPROCEEDINGS{KanisJakub_2011_Metodikapro,
 author = {Kanis Jakub and Hr\'{u}z Marek and Campr Pavel},
 title = {Metodika pro automatizovanou tvorbu slovn\'{i}ku znakov\'{e}ho jazyka},
 year = {2011},
 journal = {INSPO 2011},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KanisJakub_2011_Metodikapro},
}