Skip to content

Detail of publication

Citation

Kolář Jáchym : Annotation of structural metadata in spontaneous spoken Czech . Čeština v mluveném korpusu, vol. Studie z korpusové lingvistiky ; sv. 7;, p. 141-148, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2008.

Abstract

Článek popisuje anotaci takzvaných strukturálních metadat (MDE) ve spontánním mluveném projevu v češtině. Tato anotace zahrnuje identifikaci konkrétních jevů spontánní řeči (oprav a výplní) a vložení syntakticko-sémantických předělů do spojitého proudu řeči.

Detail of publication

Title: Annotation of structural metadata in spontaneous spoken Czech
Author: Kolář Jáchym
Language: Czech
Year: 2008
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Čeština v mluveném korpusu
Číslo vydání: Studie z korpusové lingvistiky ; sv. 7;
Page: 141 - 148
ISBN: 978-80-7106-982-9
Publisher: Nakladatelství Lidové noviny
Address: Praha
Date: 14 Sep 2007
2011-03-15 16:21:31 / 2011-03-15 16:21:31 / 1

Keywords

structural metadata, spontaneous speech, speech disfluencies, sentence segmentation

BibTeX

@INPROCEEDINGS{KolarJachym_2008_Annotationof,
 author = {Kol\'{a}\v{r} J\'{a}chym},
 title = {Annotation of structural metadata in spontaneous spoken Czech},
 year = {2008},
 publisher = {Nakladatelstv\'{i} Lidov\'{e} noviny},
 journal = {\v{C}e\v{s}tina v mluven\'{e}m korpusu},
 address = {Praha},
 volume = {Studie z korpusov\'{e} lingvistiky ; sv. 7;},
 pages = {141-148},
 ISBN = {978-80-7106-982-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KolarJachym_2008_Annotationof},
}