Skip to content

Detail of publication

Citation

Král, L. : Funkcionální adaptivní řízení . p. 115, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2007.

Abstract

Disertační práce ze zabývá funkcionálním adaptivním řízením. Práce je zaměřena na řízení stochastických nelineárních systémů diskrétních v čase, které jsou charakterizovány funkcionální neurčitostí. Analýza dosavadních přístupů funkcionálního řízení je motivací pro návrh metody adaptivního funkcionálního duálního řízení založeného na bikriteriální optimalizaci. Aby bylo možné provést syntézu regulátoru, je nutné nalézt vhodný parametrický model systému. Následující část práce je proto zaměřena na problém identifikace nelineárních systémů umělými neuronovými sítěmi. K tvorbě vhodného parametrického modelu jsou využity dva nejčastěji používané typy sítí: MLP a RBF. Pro odhad parametrů MLP sítí je navržena metoda odhadu založené na metodě gaussovských směsí. Další text práce se soustředí na návrh struktury sítí. Pro oba uvažované typy sítě jsou navrženy nové algoritmy pro optimalizaci. Závěrečná část práce se věnuje zobecnění dosažených výsledků na MIMO systémy.

Detail of publication

Title: Funkcionální adaptivní řízení
Author: Král, L.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2007
Year: 2007
Type of publication: Habilitation and dissertation theses
Page: 115
Address: Plzeň
School: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Keywords

adaptive control, optimal control, dual control, nonlinear systems, stochastic systems, neural networks, neural control, nonlinear estimation

BibTeX

@PHDTHESIS{KralL_2007_Funkcionalni,
 author = {Kr\'{a}l, L.},
 title = {Funkcion\'{a}ln\'{i} adaptivn\'{i} \v{r}\'{i}zen\'{i}},
 year = {2007},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {115},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KralL_2007_Funkcionalni},
}