Skip to content

Detail of publication

Citation

Krynský, J. : Stochastický model EDS založený na znalosti chování koncových odběratelů. . p. 100, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2003.

Abstract

Cílem práce je návrh algoritmů pro odhad provozních veličin sítě nízkého napětí. Z modelovaného stochastického chování odběratelů umožňují vypočítat očekávané a mezní hodnoty elektrických veličin v jednotlivých místech rozvodné sítě. Tyto algoritmy jsou využívány pro potřeby strategického rozhodování o rozšiřování, modernizaci a rekonstrukci sítě NN.

Detail of publication

Title: Stochastický model EDS založený na znalosti chování koncových odběratelů.
Author: Krynský, J.
Language: Czech
Date of publication: 19 Jan 2004
Year: 2003
Type of publication: Habilitation and dissertation theses
Page: 100
Address: Plzeň
Date: 19 Jan 2004
School: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Keywords

Power distribution, Power demand, Load flow analysis, Load modeling, Stochastic approximation, Object oriented programming

BibTeX

@PHDTHESIS{KrynskyJ_2003_Stochastickymodel,
 author = {Krynsk\'{y}, J.},
 title = {Stochastick\'{y} model EDS zalo\v{z}en\'{y} na znalosti chov\'{a}n\'{i} koncov\'{y}ch odb\v{e}ratel\r{u}.},
 year = {2003},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {100},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KrynskyJ_2003_Stochastickymodel},
}