Skip to content

Detail of publication

Citation

Liška, J. : Rozšířená metoda obálkové analýzy . Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách, p. 121-124, Škoda Výzkum, Srní, 2006.

Detail of publication

Title: Rozšířená metoda obálkové analýzy
Author: Liška, J.
Language: Czech
Date of publication: 23 Oct 2006
Year: 2006
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách
Page: 121 - 124
ISBN: 80-239-7878-0
Publisher: Škoda Výzkum
Address: Srní
Date: 23 Oct 2006 - 25 Oct 2006
/ /

BibTeX

@INPROCEEDINGS{LiskaJ_2006_Rozsirenametoda,
 author = {Li\v{s}ka, J.},
 title = {Roz\v{s}\'{i}\v{r}en\'{a} metoda ob\'{a}lkov\'{e} anal\'{y}zy},
 year = {2006},
 publisher = {\v{S}koda V\'{y}zkum},
 journal = {Zvy\v{s}ov\'{a}n\'{i} \v{z}ivotnosti komponent energetick\'{y}ch za\v{r}\'{i}zen\'{i} v tepeln\'{y}ch elektr\'{a}rn\'{a}ch},
 address = {Srn\'{i}},
 pages = {121-124},
 ISBN = {80-239-7878-0},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LiskaJ_2006_Rozsirenametoda},
}