Skip to content

Detail of publication

Citation

Liška, J. and Strnad, J. and Janeček, E. : Bezkontaktní měření vibrací bandážovaných lopatek s využitím laserového snímače . ZČU v Plzni; Škoda Power, s.r.o. , 2011.

Abstract

V této výzkumné zprávě jsou zhodnoceny výsledky výzkumu použití optických snímačů pro bezkontaktní měření vibrací bandážovaných lopatek. Kromě samotného konstrukčního řešení optické sondy jsou v této zprávě také popsány metody pro vyhodnocení měřených signálů.

Detail of publication

Title: Bezkontaktní měření vibrací bandážovaných lopatek s využitím laserového snímače
Author: Liška, J. ; Strnad, J. ; Janeček, E.
Language: Czech
Date of publication: 30 Nov 2011
Year: 2011
Type of publication: Research reports
Publisher: ZČU v Plzni; Škoda Power, s.r.o.
/ 2013-07-24 14:34:56 /

Keywords

bezkontaktní měření, bandážované lopatky, optická sonda.

BibTeX

@MISC{LiskaJ_2011_Bezkontaktni,
 author = {Li\v{s}ka, J. and Strnad, J. and Jane\v{c}ek, E.},
 title = {Bezkontaktn\'{i} m\v{e}\v{r}en\'{i} vibrac\'{i} band\'{a}\v{z}ovan\'{y}ch lopatek s vyu\v{z}it\'{i}m laserov\'{e}ho sn\'{i}ma\v{c}e},
 year = {2011},
 publisher = {Z\v{C}U v Plzni; \v{S}koda Power, s.r.o. },
 note = {35 stran},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LiskaJ_2011_Bezkontaktni},
}