Skip to content

Detail of publication

Citation

Liška, J. and Janeček, E. and Georgiev, V. and Krutina, A. and Holík, M. : Vývoj HW pro měření kmitů bandážovaných lopatek . ZČU v Plzni; Škoda Power, s.r.o., 2011.

Abstract

V rámci vývoje systému pro bezkontaktní monitorování vibrací bandážovaných lopatek je vyvíjen HW, který bude umožňovat měření a vyhodnocování signálů průletů bandáží lopatek. HW je koncipován primárně pro zpracování signálů z optických snímačů, nicméně modularita řešení umožňuje jednoduchou záměnou karty analogového front-endu zpracovávat i signály založené na jiných principech snímání. Tato zpráva si klade za cíl souhrnně popsat hardwarové řešení, které bylo pro realizaci použito a popsat jeho některé vlastnosti.

Detail of publication

Title: Vývoj HW pro měření kmitů bandážovaných lopatek
Author: Liška, J. ; Janeček, E. ; Georgiev, V. ; Krutina, A. ; Holík, M.
Language: Czech
Date of publication: 30 Dec 2011
Year: 2011
Type of publication: Research reports
Publisher: ZČU v Plzni; Škoda Power, s.r.o.
/ 2013-07-24 14:42:42 /

Keywords

lopatka, vibrace, tip-timing

BibTeX

@MISC{LiskaJ_2011_VyvojHWpro,
 author = {Li\v{s}ka, J. and Jane\v{c}ek, E. and Georgiev, V. and Krutina, A. and Hol\'{i}k, M.},
 title = {V\'{y}voj HW pro m\v{e}\v{r}en\'{i} kmit\r{u} band\'{a}\v{z}ovan\'{y}ch lopatek},
 year = {2011},
 publisher = {Z\v{C}U v Plzni; \v{S}koda Power, s.r.o.},
 note = {11 stran},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LiskaJ_2011_VyvojHWpro},
}