Skip to content

Detail of publication

Citation

Liška, Jindřich and Janeček, Eduard : Využití časo-frekvenční analýzy v diagnostice energetických systémů . Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2009, p. 114-117, Západočeská univerzita v Plzni, Srní, 2008.

Detail of publication

Title: Využití časo-frekvenční analýzy v diagnostice energetických systémů
Author: Liška, Jindřich ; Janeček, Eduard
Language: Czech
Year: 2008
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2009
Page: 114 - 117
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Address: Srní
/ 2010-05-18 09:38:43 /

BibTeX

@INPROCEEDINGS{LiskaJindrich_2008_Vyuziti,
 author = {Li\v{s}ka, Jind\v{r}ich and Jane\v{c}ek, Eduard},
 title = {Vyu\v{z}it\'{i} \v{c}aso-frekven\v{c}n\'{i} anal\'{y}zy v diagnostice energetick\'{y}ch syst\'{e}m\r{u}},
 year = {2008},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 journal = {Zvy\v{s}ov\'{a}n\'{i} \v{z}ivotnosti komponent energetick\'{y}ch za\v{r}\'{i}zen\'{i} v elektr\'{a}rn\'{a}ch 2009},
 address = {Srn\'{i}},
 pages = {114-117},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LiskaJindrich_2008_Vyuziti},
}