Skip to content

Detail of publication

Citation

Liška Jindřich and Jakl Jan and Janeček Eduard : Mode shape determination on the basis of vibration measurement . Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, p. 181-184, Západočeská univerzita, Srní, 2009.

Abstract

Vlastní frekvence kmitů olopatkovaného kola a tvar jeho kmitání jsou jedny ze zásadních parametrů, které jsou v rámci návrhu a konstrukce lopatek sledovány. Experimentálně jsou tyto vlastnosti většinou vyšetřovány pomocí modální analýzy. Tento příspěvek ukazuje možnost získání informace o kmitání lopatek přímo z provozního měření vibrací. Součástí článku je i ukázka prototypu softwaru, který popisovanou metodu určení tvaru kmitu lopatek uživatelsky implementuje.

Detail of publication

Title: Mode shape determination on the basis of vibration measurement
Author: Liška Jindřich ; Jakl Jan ; Janeček Eduard
Language: Czech
Year: 2009
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách
Page: 181 - 184
ISBN: 978-80-7043-827-5
Publisher: Západočeská univerzita
Address: Srní
Date: 15 Oct 2009
2011-03-15 16:21:44 / 2011-03-15 16:21:44 / 1

Keywords

steam turbine, diagnostics, eigen frequency, blade vibrations, Fourier transform

BibTeX

@INPROCEEDINGS{LiskaJindrich_2009_Modeshape,
 author = {Li\v{s}ka Jind\v{r}ich and Jakl Jan and Jane\v{c}ek Eduard},
 title = {Mode shape determination on the basis of vibration measurement},
 year = {2009},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 journal = {Zvy\v{s}ov\'{a}n\'{i} \v{z}ivotnosti komponent energetick\'{y}ch za\v{r}\'{i}zen\'{i} v elektr\'{a}rn\'{a}ch},
 address = {Srn\'{i}},
 pages = {181-184},
 ISBN = {978-80-7043-827-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LiskaJindrich_2009_Modeshape},
}