Skip to content

Detail of publication

Citation

Liška Jindřich and Janeček Eduard and Sadílek Jiří : Impact Localization on the reactor pressure vessel in Dukovany NPP . Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, vol. 5, p. 137-140, Západočeská univerzita, Srní, 2010.

Abstract

Příspěvek popisuje novou metodu lokalizace rázů v energetických zařízeních, která je založena na vyhodnocování měřených vibračních signálů. Vibrace způsobené šířením napěťových vln v materiálu jsou zpracovávány pomocí časo-frekvenční analýzy a takto reprezentovaný signál je následně porovnáván s analyticky vypočtenými disperzními křivkami napěťových vln pro dané materiálové parametry. Výsledky použití metody při lokalizaci rázů jsou prezentovány na signálech z JE Dukovany.

Detail of publication

Title: Impact Localization on the reactor pressure vessel in Dukovany NPP
Author: Liška Jindřich ; Janeček Eduard ; Sadílek Jiří
Language: Czech
Year: 2010
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách
Číslo vydání: 5
Page: 137 - 140
ISBN: 978-80-7043-931-9
Publisher: Západočeská univerzita
Address: Srní
Date: 21 Oct 2010
2011-03-15 16:21:56 / 2011-03-15 16:21:56 / 1

Keywords

localization, loose parts, monitoring, nuclear power plant

BibTeX

@INPROCEEDINGS{LiskaJindrich_2010_ImpactLocalization,
 author = {Li\v{s}ka Jind\v{r}ich and Jane\v{c}ek Eduard and Sad\'{i}lek Ji\v{r}\'{i}},
 title = {Impact Localization on the reactor pressure vessel in Dukovany NPP},
 year = {2010},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 journal = {Zvy\v{s}ov\'{a}n\'{i} \v{z}ivotnosti komponent energetick\'{y}ch za\v{r}\'{i}zen\'{i} v elektr\'{a}rn\'{a}ch},
 address = {Srn\'{i}},
 volume = {5},
 pages = {137-140},
 ISBN = {978-80-7043-931-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LiskaJindrich_2010_ImpactLocalization},
}