Skip to content

Detail of publication

Citation

Lukáš Bureš : Vizuální detekce vláken v řezu kompozitního materiálu . SVK 2016 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, 2016.

Additional information


odkaz

Detail of publication

Title: Vizuální detekce vláken v řezu kompozitního materiálu
Author: Lukáš Bureš
Language: Czech
Date of publication: 19 May 2016
Year: 2016
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: SVK 2016 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů
Date: 19 May 2016 - 19 May 2016
/ 2016-12-06 08:38:41 /

BibTeX

@INPROCEEDINGS{LukasBures_2016_Vizualnidetekce,
 author = {Luk\'{a}\v{s} Bure\v{s}},
 title = {Vizu\'{a}ln\'{i} detekce vl\'{a}ken v \v{r}ezu kompozitn\'{i}ho materi\'{a}lu},
 year = {2016},
 journal = {SVK 2016 - magistersk\'{e} a doktorsk\'{e} studijn\'{i} programy, sborn\'{i}k roz\v{s}\'{i}\v{r}en\'{y}ch abstrakt\r{u}},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LukasBures_2016_Vizualnidetekce},
}