Skip to content

Detail of publication

Citation

M. Bulín : Detekce sémantických entit . Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň 3, 2014.

Download PDF

PDF

Additional information


View on DSpace

Abstract

Předkládaná bakalářská práce je věnována automatickému porozumění mluvené řeči na lokální úrovni. Cílem práce je navrhnout bezkontextové gramatiky, které umožňují detekci vybraných sémantických entit z~mřížky nejlepších (N-best) hypotéz automatického rozpoznávače řeči. Na vstupu detekce byly postupně použity kromě ASR mřížek také nejlepší (1-best) hypotézy rozpoznávače a ruční přepisy promluv, což umožnilo paralelně testovat metodu detekce založenou na regulárních výrazech. Testovací data poskytla komunikace mezi operátory řízení letového provozu a piloty. Použité skripty byly vypracovány v~programovacím jazyku Python a linuxovém prostředí Bash Shell. Výstup detekce sémantických entit nabízí základ pro globální strojové porozumění vstupní informaci. Výsledky této práce potvrzují možnost použití metody založené na gramatikách i v~dalších úlohách.

Detail of publication

Title: Detekce sémantických entit
Author: M. Bulín
Language: Czech
Date of publication: 19 Jun 2014
Year: 2014
Type of publication: Habilitation and dissertation theses
Book title: Bakalářská práce
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Address: Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň 3
/ 2020-05-15 15:02:43 /

Keywords

automatické porozumění mluvené řeči, sémantické entity, bezkontextové gramatiky, konečné automaty

BibTeX

@MISC{MBulin_2014_Detekce,
 author = {M. Bul\'{i}n},
 title = {Detekce s\'{e}mantick\'{y}ch entit},
 year = {2014},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 address = {Univerzitn\'{i} 2732/8, 301 00 Plze\v{n} 3},
 booktitle = {Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MBulin_2014_Detekce},
}