Skip to content

Detail of publication

Citation

Máslo, K. and Černý, V. and Fialová, A. and Janeček, P. : Odchylkový model provozu elektrizační soustavy . Simulace a dynamické modelování procesů v elektrizační soustavě, Cyklus E 2005, č. 9, p. 1-12, EGÚ Praha Engineering, Praha , 2005.

Abstract

Jednou ze systémových služeb, kterou zajišťuje provozovatel přenosové soustavy (ČEPS, a.s.) je udržování výkonové rovnováhy. Cílem této služby je udržet velikost exportu/importu do sousedních soustav na předepsané (sjednané) hodnotě. Při provozu elektrizační soustavy se musí velikost odchylky salda předávaných výkonů (rozdíl mezi plánem a skutečností) udržovat v předepsaných mezích. Provozovatel k tomuto účelu používá tzv. podpůrné služby. Aby mohla být provedena optimalizace objemu a skladby těchto podpůrných služeb, je potřeba znát velikost a dynamiku odchylek, které budou pokrývány. Z tohoto důvodu byl vytvořen tzv. odchylkový bilanční model, který generuje hodnoty regulační odchylky v otevřené smyčce a umožňuje určit velikosti regulačních záloh jednotlivých druhů podpůrných služeb.

Detail of publication

Title: Odchylkový model provozu elektrizační soustavy
Author: Máslo, K. ; Černý, V. ; Fialová, A. ; Janeček, P.
Language: Czech
Date of publication: 30 Nov 2005
Year: 2005
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Simulace a dynamické modelování procesů v elektrizační soustavě
Edition: Cyklus E 2005, č. 9
Page: 1 - 12
Publisher: EGÚ Praha Engineering
Address: Praha
Date: 30 Nov 2005 - 30 Nov 2005
/ /

Keywords

reliability norm, balance model

BibTeX

@INPROCEEDINGS{MasloK_2005_Odchylkovymodel,
 author = {M\'{a}slo, K. and \v{C}ern\'{y}, V. and Fialov\'{a}, A. and Jane\v{c}ek, P.},
 title = {Odchylkov\'{y} model provozu elektriza\v{c}n\'{i} soustavy},
 year = {2005},
 publisher = {EG\'{U} Praha Engineering},
 journal = {Simulace a dynamick\'{e} modelov\'{a}n\'{i} proces\r{u} v elektriza\v{c}n\'{i} soustav\v{e}},
 address = {Praha },
 pages = {1-12},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MasloK_2005_Odchylkovymodel},
}