Skip to content

Detail of publication

Citation

Matoušek, J and Hanzlíček, Z., Tihelka, D. : Automatické vytváření doprovodné zvukové stopy televizního vysílání pro sluchově postižené . Sborník konference INSPO 2013, Praha, Česká republika, 2013.

Download PDF

PDF

Additional information


Stránky konference

Abstract

Příspěvek popisuje poslední vývoj v oblasti automatického vytváření doprovodné zvukové stopy televizního vysílání, určené sluchově postiženým divákům České televize. Doprovodná zvuková stopa neobsahuje podkresovou hudbu ani žádné ruchy a zvuky prostředí, ale pouze řečový signál, resp. hlasové dialogy vytvářené automaticky ze skrytých titulků pomocí technologie syntézy řeči z textu.

Detail of publication

Title: Automatické vytváření doprovodné zvukové stopy televizního vysílání pro sluchově postižené
Author: Matoušek, J ; Hanzlíček, Z., Tihelka, D.
Language: Czech
Date of publication: 16 Mar 2013
Year: 2013
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Book title: Sborník konference INSPO 2013
Address: Praha, Česká republika
Date: 16 Mar 2013 - 16 Mar 2013
/ 2014-01-02 17:21:57 /

BibTeX

@INPROCEEDINGS{MatousekJ_2013_Automaticke,
 author = {Matou\v{s}ek, J and Hanzl\'{i}\v{c}ek, Z., Tihelka, D.},
 title = {Automatick\'{e} vytv\'{a}\v{r}en\'{i} doprovodn\'{e} zvukov\'{e} stopy televizn\'{i}ho vys\'{i}l\'{a}n\'{i} pro sluchov\v{e} posti\v{z}en\'{e}},
 year = {2013},
 address = {Praha, \v{C}esk\'{a} republika},
 booktitle = {Sborn\'{i}k konference INSPO 2013},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MatousekJ_2013_Automaticke},
}